ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
INVESTMENT ADVISORY SECURITIES
FYNNCORP IAS

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FynnCorp IAS หรือที่รู้จักกันในชื่อ FynnCorp Investment Advisory Securities เป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม FynnCorp ให้บริการสำหรับบริษัทมหาชนที่ต้องการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน

โดยให้ความสำคัญกับการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนแก่นักลงทุน โดยเฉพาะในหลักทรัพย์ที่มีการจัดทำบทวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย หรือไม่มีการจัดทำขึ้นมา ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถเข้ามาเติมเต็มข้อมูลให้กับนักลงทุนและพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการของเรา

เราได้รับใบอนุญาตฯ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (License) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เราให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการเงิน

การวิจัยข้อมูล
การวิจัยข้อมูล

ค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล เข้าถึงผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึก โดย บริษัทฯ จะให้คำแนะนำคุณค่าและความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์

การจัดทำรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย
การจัดทำรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย

มีการ Promote บทวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยให้นักวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำ Monitoring Performance เพื่อติดตามผลของการวิเคราะห์

การวิจัยข้อมูล

ค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล เข้าถึงผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึก โดย บริษัทฯ จะให้คำแนะนำคุณค่าและความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ บริษัทฯ เห็นว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต และอาจจะยังไม่มีบทวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ลงทุน โดย ทั่วไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือบริษัทฯ ได้รับการร้องขอ จากบริษัท จดทะเบียนให้ทำการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ บริษัทจดทะเบียน ดังกล่าว สำหรับใช้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

โดยนักวิเคราะห์จะให้ความเห็นด้านมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน และระยะเวลาที่คาดว่าจะเป็นไปตามมูลค่านั้น เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงความคาดหวัง ของผลตอบแทนจากการลงทุน โดยจะเน้นที่การให้คำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งหลักทรัพย์ที่นำมาให้คำแนะนำนั้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการใช้บทวิเคราะห์ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเองเป็นหลัก

การจัดทำรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย

มีการ Promote บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ Social Media Platform เช่น Line OA, FB Page, FB Group และ FB Live เป็นต้น โดยให้นักวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำ Monitoring Performance เพื่อติดตามผลของการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทที่ไว้วางใจใน FynnCorp
ร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา?
มากกว่าแค่การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน เราพร้อมมอบคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า