คุณเองก็เป็นผู้นำได้ ที่ FYNNCORP

คุณเองก็เป็นผู้นำได้ ที่ FYNNCORP
04 สิงหาคม 2021

FYNNCORP มีโครงสร้างองค์กรที่ Flat  ซึ่งขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพ  ทุกคนในองค์กรต่างมีความสุขในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเปิดกว้าง ถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่พวกเรามีนโยบาบในการวางแผนและลงมือทำเพื่อเป้าหมายระยะยาว การทำงานที่ FYNNCORP แตกต่างกับ IB แบบเดิม ๆ ตรงที่พวกเรารักในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ และสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นไปด้วยกัน พวกเรามุ่งมั่นในการเสริมพลังให้กับคนของเรา พร้อมกับหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตและโดดเด่นในเส้นทางของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านการบริการ พวกเราสามารถให้บริการที่หลากหลายเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งในขณะเดียวกันเป็นโอกาสให้พวกเราได้เพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย ท้ายที่สุด ที่ FYNNCORP ทุกคนมีอำนาจเต็มที่ในการทำงาน รวมทั้งมีโอกาสมากมายที่จะได้เป็นผู้นำในงานต่าง ๆ และสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยที่ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากคนในองค์กร

FYNNCORP แตกต่างอย่างไร

  • โอกาสในการเป็นผู้นำ
  • การสร้างเสริมความสามารถ
  • องค์กรแนวราบนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงาน

“Investment Banking โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด” Click
“แรงบันดาลใจจากการฝึกงาน” Click
“ทำไม FYNNCORP จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงาน?” Click


ผู้เขียน
ณพวีร์ ตันติเสวี
นักวิเคราะห์แผนกวาณิชธนกิจ DV1

GET YOUR INSIGHTS