ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
เทคนิคการลงทุน
หุ้นกู้
ความรู้ทั่วไป
ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
date icon16 Oct 2023 human icon อ่าน 3 นาที
การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จครั้งใหญ่ของหลายๆบริษัท ซึ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ จะเลือกเข้าจดทะเบียนในตลาดใด โดยตลาดหลักทรัพย์มี 3 ตลาด คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LIVEx) แต่ละกลุ่มจะมีหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนที่แตกต่างกัน แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะมีหลักเกณฑ์เข้มงวดที่สุด

การที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท มีกำไรสุทธิย้อนหลัง 3 ปี รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และในปีล่าสุดต้องมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ส่วนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กำหนดให้บริษัทมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และในปีล่าสุดต้องมีกำไรมากกว่า 10 ล้านบาท สุดท้าย การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LIVEx) ไม่กำหนดขั้นต่ำสำหรับทุนที่ชำระแล้ว ไม่กำหนดกำไรสุทธิ แต่บริษัทต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจ SME (ตามแนวทางของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) หรือเป็น Startup ที่มีการร่วมทุน/เงินทุนจากภาคเอกชน

แล้วทำไมบริษัทจึงควรพิจารณาการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ? ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ

1. เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว:
การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจได้โดยง่ายและรวดเร็ว ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ มีโอกาสในการเลือกระดมทุนผ่านการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียน เช่น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น

2. เสริมสร้างสภาพคล่อง:
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เนื่องจากหุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ง่ายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกและง่ายในเวลาที่ต้องการ ช่วยให้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตามความต้องการของตลาด และใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมได้

3. ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น:
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ นื่องจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สิ่งนี้สามารถช่วยดึงดูดลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เสริมให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

4. เข้าถึงแหล่งเงินทุน/เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย:
สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินได้หลากหลาย เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกหุ้นปันผล ซึ่งสามารถช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายตัวได้ เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้สามารถให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมแก่บริษัทต่างๆ ในการระดมทุนและดำเนินการตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ การจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนมองเห็น ช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ ได้

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความซับซ้อนและอาจจะดูน่ากลัว สิ่งที่สำคัญคือบริษัทต้องได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนที่ถูกต้อง ซึ่งนั่นคือจุดแข็งที่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด (FynnCorp) นั้นพร้อมจะให้บริการ เราเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร เราสามารถช่วยแนะนำบริษัทต่างๆ ในการเข้ามาทำไอพีโอ (IPO) เราพร้อมที่จะดูแลและเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินให้กับบริษัทของคุณอย่างดีที่สุด

FynnCorp Media
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด