ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
เทคนิคการลงทุน
หุ้นกู้
ความรู้ทั่วไป
วอร์แรนท์คืออะไร และทำงานอย่างไร?
date icon16 Oct 2023 human icon อ่าน 6 นาที

วอร์แรนท์คืออะไร และทำงานอย่างไร?

วอร์แรนท์ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ คือตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นตราสารทุน ณ ราคาที่กำหนดก่อนหมดอายุ เมื่อบริษัทออกวอร์แรนท์ ทางบริษัทจะมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นเฉพาะของตนซึ่งกำหนดโดยบริษัท ยกตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ว บริษัทในสหรัฐอเมริกาจะออกวอร์แรนท์ที่สามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาก่อนวันหมดอายุ ในขณะที่บริษัทในยุโรปมักจะออกวอร์แรนท์ ที่สามารถใช้สิทธิได้แค่ในวันหมดอายุเท่านั้น


วอร์แรนท์กับสัญญาสิทธิ ต่างกันอย่างไร?

ถึงแม้ว่าจะใกล้เคียงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างกันที่สำคัญอยู่ สิ่งแรกที่วอร์แรนท์มี คือการมีมูลค่าลดลง หมายความว่าบริษัทจะออกวอร์แรนท์ใหม่ได้ ต้องออกหุ้นใหม่สำรองไว้ก่อนเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับวอร์แรนท์ ส่วนสัญญาสิทธิ จะไม่มีมูลค่าลดลง หมายความว่าผู้ลงทุนจะซื้อหรือขายสัญญาสิทธิ โดยมีเงื่อนไขพร้อมกับหุ้นที่มีอยู่ในตลาด นอกจากนี้ วอร์แรนท์จะออกโดยบริษัท ในขณะที่สัญญาสิทธิจะเขียนโดยผู้ลงทุนที่ถือหุ้นที่ทางบริษัทออกจำหน่ายในตลาดทุนและอยู่ในมือผู้ถือหุ้นแล้ว ทำให้เมื่อมีวอร์แรนท์อยู่ หุ้นที่แนบมากับวอร์แรนท์จะเป็นภาระผูกพันจากบริษัท ซึ่งตรงข้ามกับสัญญาสิทธิที่ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนที่สัญญาสิทธินั้น


แล้วบริษัทได้อะไรจากการออกวอร์แรนท์?

โดยทั่วไปแล้ว ทางบริษัทจะออกวอร์แรนท์แนบมากับตราสารหนี้ เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่าสำหรับตราสารหนี้ทั่วไป เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เป็นต้น โดยวอร์แรนท์จะออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า และมักจะแยกออกจากตราสารหนี้ ซึ่งหมายความว่าสามารถขายในตลาดรองได้ก่อนที่จะหมดอายุ ทางบริษัทเลยมักจะก็ออกวอร์แรนท์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเช่นกัน เนื่องจากเมื่อผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์เป็นหุ้น บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่ที่ผู้ลงทุนซื้อไว้ ทำให้เงินสดไหลเข้าบริษัทเพิ่มขึ้น

 

FynnCorp Media
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด