หลักการออกแบบ UX/UI

หลักการออกแบบ UX/UI
07 กันยายน 2022

นับตั้งแต่การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตคงหนีไม่พ้น อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ในยุคสมัยที่เทคโลยียังไม่…มนุษย์จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เข้าหาปัจจัยเหล่านั้นเอง ต่างจากปัจจุบันในยุคเทคโนโลยีต่าง ๆ มีพฒนาการอย่างก้าวกระโดด และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรือเรียกได้ว่าเป็นแขนขาทที่สามของคนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การเดินทาง การจองที่พักหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่เข้าถึงได้แค่ปลายนิ้ว และเนื่องจากเทคโนโลยีและความรู้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และอัปเดตความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการออกแบบ UX/UI นอกจากนี้การพยายามทําความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งจําเป็นในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นกัน เพื่อให้สามารถทํางานและผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีคณูประการต่อโลกใบนี้ได้

นับตั้งแต่เรียนรู้การออกแบบ UX/UI ไม่เพียงแต่ทำให้ทัศนคติในการออกแบบงานต่าง ๆ เปลี่ยนไป แต่หัวใจหลักของการออกแบบ UX/UI ยังทำให้ทัศนคติในการมองโลกของเราเปลี่ยนไปอีกด้วย การเรียนรู้และได้รู้จักกับการออกแบบ UX/UI ทำให้เรามองโลกอย่างมี Emphaty มากขึ้น สอนให้เราพยายามเข้าใจโลกจากในหลาย ๆ มุมมองจากหลากหลายฝั่งของผู้คนมากขึ้น อีกทั้งในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้สุพิชญาจึงมีความเชื่อว่า นักออกแบบ UX/UI มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ได้อย่างไร้รอยต่อมากที่สุด

AUTHOR
สุพิชญา บวรวงศ์เสถียร
นักออกเเบบ UX/UI

GET YOUR INSIGHTS