ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
FynnCorp Advisory
บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด (FynnCorp Advisory) คือ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจการเงินและงานการเงินของบริษัทเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการคำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำอย่างละเอียดตามแผนธุรกิจของลูกค้า เรานำเสนอบริการที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ทั้งยังครอบคลุมการดำเนินการตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน
FA ADVISORY

พร้อมมอบคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อเสนอและธุรกรรมต่างๆ ในแง่ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

ESG ADVISORY

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกับส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน

ต้องการรับคำปรึกษาทางการเงิน “ต้อง FynnCorp Advisory”
พวกเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกท่านในเครือข่ายพันธมิตรของเราเพื่อรักษาความร่วมมือและประสบสำเร็จไปด้วยกัน ในระยะยาว ทั้งนี้ ด้วยความอิสระและความเป็นมืออาชีพ เรามุ่งทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือที่ท่านได้รับนั้นปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์
5
Convertible Bond
Issuances
10
Billion Baht
Fund Raising
30
Active Clients
Listed Companies
พาร์ทเนอร์ที่สำคัญของเรา
“เพื่อมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย และมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า”
 • ผู้ให้บริการด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงมุ่งมั่นในการทำงานและมีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายในตลาดทุน

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยงานอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนเพื่อรับรองประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความสุจริต

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์กลางครบวงจรเพื่อการค้าขายหลักทรัพย์ การเสนอขายสินค้าและบริการต่าง ๆ และการค้าขายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักลงทุน บริษัทจดทะเบียน และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ

 • องค์กรไอเซค (AIESEC) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการโดยเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดประสงค์ของไอเซคคือการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำในเยาวชนผ่านการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง

 • เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชนในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

 • บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำรายแรกในตลาดที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประสบการณ์ของลูกค้าในประเทศไทย

คำมั่นสัญญาต่อพันธมิตรของเรา
เพื่อก้าวขึ้นเป็น บริษัทวาณิชธนกิจ มืออาชีพที่มีผลงานเป็นที่จดจำ และเป็นผู้ให้บริการตลาดทุนระดับแนวหน้าของประเทศไทย
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนทุกเป้าหมายที่กำหนดไว้จะต้องเหมาะสมสามารถติดตามและประเมินผลได้ ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกันจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ระบุบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน

การระบุบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนมีความสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ฝ่าย เมื่อเป้าหมาย เจตนา และความคาดหวังมีความชัดเจนความเชื่อถือก็จะเกิดขึ้น

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คาดหวัง

ลดปัญหาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวัง การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ชัดเจนตั้งแต่แรก จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าการเพิ่มเป้าหมายเข้ามาเรื่อย ๆ ในระหว่างการทำงาน

เลือกคนให้เหมาะกับงาน

เรามุ่งมั่นจัดสรรทีมที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้กับหุ้นส่วนของเรา สำคัญอย่างมากที่ทีมจะต้องเข้าใจว่างานที่คุณทำมีความเชื่อมโยงกับภารกิจของหุ้นส่วนอย่างไร เพื่อให้ทีมสามารถทำงานในระยะยาวเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ความมุ่งมั่น

เราจะทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานในการทำงานร่วมกัน แต่ละฝ่ายต่างมีความสามารถและทรัพยากรที่แตกต่างหลากหลายซึ่งสามารถนำมาส่งเสริมกันและกันได้ ทั้งนี้เราจะพยายามให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเท่าเทียมและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม

โปร่งใสและปรับตัวตามสถานการณ์

ความเชื่อใจมีรากฐานมาจากความโปร่งใส เราเข้าใจว่าหุ้นส่วนอาจไม่พึงพอใจในผลลัพธ์เสมอไป แต่เราจะยังคงรักษาบรรยากาศการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดกว้างในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน

เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา
“ค้นพบความเป็นไปได้ในธุรกิจของคุณ ร่วมกับเรา”
 • การได้ทำงานร่วมกับ FYNNCORP ถือเป็นเส้นทางการดำเนินงานที่น่าพอใจอย่างมาก ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น ความทุ่มเท ความมุ่งมั่นต่อลูกค้า และความมุ่งหวังทางธุรกิจที่มีเป้าหมาย คือคุณค่าที่เราแบ่งปันร่วมกับ FYNNCORP และเป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือของเราแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความเชื่อและความไว้วางใจที่เติบโตขึ้น เราชื่นชมที่ FYNNCORP นำความสดใหม่และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการดำเนินงานร่วมกัน นำมาสู่ความสำเร็จ ที่ FYNNCORP ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถของที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเป็นมืออาชีพ

  นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • บริษัทปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นความสามารถของ FYNNCORP ในการคิดนอกกรอบ เพิ่มเสริมกลยุทธ์ของบริษัท ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพสูงสุด การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพที่โดดเด่นของ FYNNCORP รับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยม เพราะ FYNNCORP เคารพจุดยืนเพื่อความสำเร็จของลูกค้า มองความสำเร็จของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

  คุณ วีระพล ไชยธีรัตต์
  กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT)
ร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา?
มากกว่าแค่การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน เราพร้อมมอบคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า