หลังจบการศึกษาวรรธนะทำงาน เป็นฟรีแลนซ์เพื่อฝึกทักษะการพูดคุย และประสานงานพร้อมกับพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดโดยเริ่มต้นจากการรู้เพียงภาษาซีแค่ภาษาเดียว จากความต้องการที่หลากหลายในแต่ละโปรเจ็ค มากกว่า 3 ปี วรรธนะได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้มากมาย เช่น Javascript, HTML, CSS, PHP, NodeJS, React ที่ AA&P ได้ให้ความท้าทาย และประสบการณ์ใหม่ เนื่องจากเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน วรรธนะเข้ามาทำระบบเพื่อใช้ภายในบริษัท พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการใช้งานระบบ

วรรธนะจบปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัท E-commerce รายใหญ่ เทรน AI เพื่อพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ของต่างประเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน วรรธนะจึงอยากนำความรู้ และทักษะที่มีมาเพื่อพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับ AA&P

READ MORE