เราให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนในธุรกิจกัญชง-กัญชา ทั้งระดับประเทศ และระดับโลก ด้วยคำแนะนำที่เหนือชั้น ซึ่งครอบคลุมการประเมินมูลค่าธุรกิจ คำแนะนำการซื้อขาย การควบรวมและเข้าถือครองกิจการ รวมถึงกิจการร่วมค้า นอกจากนั้น AA&P ยังพร้อมมอบบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และกฎหมาย ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจกัญชง-กัญชา ผู้ให้บริการคลอบคลุมและรอบด้านที่สุดในประเทศไทย เรามุ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกัญชง-กัญชาในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหรือยังไม่ได้จดทะเบียน เราสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และการเงินหลักในทุกการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจกัญชง-กัญชา เราเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อธุรกิจที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน การขายหุ้นให้กับบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการเฟ้นหานักลงทุนผู้มีศักยภาพที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นเดิม และพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่