ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
ความรู้ทั่วไป
Social Impact
date icon27 Nov 2023 human icon อ่าน 3 นาที
ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Social impact ทำให้เราสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเครื่องมือสื่อสารและช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นในทุก ๆ วัน ทำให้อิทธิพลในสังคมส่งผลต่อชีวิตเรามากขึ้นไปด้วย

ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มูลค่าของบริษัท Coca-Cola ลดลงไป 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 1 วัน จากการที่ Cristiano Ronaldo ขยับขวดน้ำอัดลมออกจากเฟรมกล้อง และหยิบขวดน้ำเปล่าขึ้นมาแทน แล้วพูดว่า “Drink water” เป็นการแสดงออกว่าให้ทุกคนมาดื่มน้ำเปล่ากัน เหตุการณ์นี้เป็นกระแสสังคมอย่างมาก และทำให้ตระหนักได้ถึงอิทธิพลของการมีชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับในสังคม สะท้อนให้เห็นว่าคนคนหนึ่งก็สามารถสร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงได้จริง ๆ อีกทั้งคนเราก็ให้ความสนใจและความสำคัญในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก

นอกจากนั้นยังให้ค่ากับการกระทำของบุคคลมากเช่นกัน การกระทำของ Ronaldo ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากนัก แต่ชื่อเสียงของ Ronaldo ก็ยังไม่ถูกลดลงเลย หลาย ๆ คนยังมองเขาเป็นต้นแบบที่ดี และอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับ Ronaldo

ดังนั้นด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสสังคมเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็ว อิทธิพลต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนเราได้ ทุกคนสามารถสร้าง impact ต่อคนอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กร ระดับประเทศ หรือระดับโลก สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
 

FynnCorp Media
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด