ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
FYNNCORP
Analyst

บริการให้คำปรึกษาทางการลงทุน เราทำหน้าที่ให้คำแนะนำในเรื่องการลงทุนให้กับลูกค้า หรือลูกค้าท่ีต้องการเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของตน เราให้คำแนะนำโดยพิจารณาตามความเสี่ยง ตามความต้องการของลูกค้า และให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสม เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน การใช้ Investment Advisory จะช่วยให้ลูกค้า สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเป้าหมายของตนเอง

IAS

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FynnCorp IAS หรือที่รู้จักกันในชื่อ FynnCorp Investment Advisory Securities เป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม FynnCorp ให้บริการสำหรับบริษัทมหาชนที่ต้องการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนแก่นักลงทุน โดยเฉพาะในหลักทรัพย์ที่มีการจัดทำบทวิเคราะห์ค่อนข้างน้อยหรือไม่มีการจัดทำขึ้นมาซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถเข้ามาเติมเต็มข้อมูลให้กับนักลงทุนและพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

FynnCorp Analyst
โปรดักซ์และบริการของเรา
IAS
  • การวิจัยข้อมูล
  • การจัดทำรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FynnCorp IAS หรือที่รู้จักกันในชื่อ FynnCorp Investment Advisory Securities เป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม FynnCorp ให้บริการสำหรับบริษัทมหาชนที่ต้องการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน
เรียนรู้เพิ่มเติม
แพลตฟอร์ม Invesnity
  • การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
  • การให้ข้อมูล เกณฑ์และการจัดอันดับ
  • การนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่าย
  • นักวิเคราะห์มืออาชีพ
Investment Crowdsourcing Platform ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นรายตัวจากปัจจัยเชิงพื้นฐาน เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุน
เรียนรู้เพิ่มเติม
คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของเรา
สร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน กับ FynnCorp Analyst
กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฟินน์คอร์ป จำกัด ได้รับใบอนุญาตฯ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนทุกเป้าหมายที่กำหนดไว้จะต้องเหมาะสม สามารถติดตามและประเมินผลได้ การทำข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกันจึงมีความสำคัญอย่างมาก

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คาดหวัง

ลดปัญหาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวัง การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าการเพิ่มเป้าหมายเข้ามาเรื่อย ๆ ในระหว่างการทำงาน

เลือกคนให้เหมาะกับงาน

เรามุ่งมั่นจัดสรรทีมที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้กับหุ้นส่วนของเราสำคัญอย่างมากที่ทีมจะต้องเข้าใจว่างานที่คุณทำมีความเชื่อมโยงกับภารกิจของหุ้นส่วนอย่างไร เพื่อให้ทีมสามารถทำงานในระยะยาวเป็นไปได้อย่างราบรื่น

บริษัทที่ไว้วางใจใน FynnCorp
ร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา?
มากกว่าแค่การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน เราพร้อมมอบคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า