ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
FYNNCORP CAREER
ร่วมงานกับฟินน์คอร์ป

เราให้คุณค่า และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ ได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ความสำเร็จ และมุ่งสู่อนาคตไปด้วยกัน

สมัครงานผ่าน Line OA

สมัครงาน อัปโหลด CV รับข้อมูลข่าวสารได้ที่ Line OA :
@fynncorpcareer ที่นี่ที่เดียว

Line OA ของเราจะรวมรวมข้อมูลการสมัครงานของฟินน์คอร์ป ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลตำแหน่ง รายละเอียดการทำงาน ข้อมูลสวัสดิการรวมทั้งการฝึกงาน ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว

วิธีการสมัคร
ฟินน์คอร์ป เราเข้าใจ เคารพ และสนับสนุนความ แตกต่างของแต่ละคน เราให้คุณค่ากับประสบการณ์ของ คุณ ไม่ว่าจะเป็นสาขาการเงินหรืออุตสาหกรรมเสริมอื่น ๆ คุณจะได้รับเสรีภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้าง สรรค์ พร้อมทั้งได้รับโอกาสการเป็นผู้นำ และรับผิดชอบใน การให้คำปรึกษาด้านการเงินอย่างมืออาชีพ
 • 1
  กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ Line OA

  กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล
  อายุ ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน

  Line OA
 • 2
  บอกเล่าประสบการณ์

  นำเสนอความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
  รวมถึงทักษะที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมา
  พร้อมบอกความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

 • 3
  อัปโหลด CV

  อัปโหลด CV ลงบน ระบบ Line Official Account:FynnCorp Career

  ฟินน์คอร์ป จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการรับสมัครที่ร้องขอเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงเป็นความลับ

FULL-TIME JOB
ทุกประสบการณ์มีค่า สำหรับเรา

ที่ฟินน์คอร์ป เราเข้าใจ เคารพ และสนับสนุนความแตกต่างของแต่ละคน เราให้คุณค่ากับประสบการณ์ของทุกคน พร้อมทั้งให้เสรีภาพในการคิด และการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เราให้พื้นที่สำหรับทุกคนที่กำลัง ตามหา โอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน มาเริ่มต้นใหม่และเรียนรู้ ไปพร้อมกันได้ที่นี่

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาบริษัทที่จะช่วยให้คุณเติบโตในการทำงาน ก็เข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตไปกับเราได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1- 2 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจในระบบบัญชีบริษัท
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานคนเดียว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
 • หากมีประสบการณ์การในทำงานบัญชีบริษัทขนาดเล็ก หรือมาจากบริษัท Start Up จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน:
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ด้านรับ และ ด้านจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำงบการเงินรายเดือน และรายปี รวมถึงยื่นงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์
 • คำนวณภาษี ยื่นแบบตรวจสอบการยื่นภาษี และนำส่งภาษี
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ outsource บริษัทบัญชี
 • ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทางบัญชีของบริษัท
 • ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของงานบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสายงานวาณิชธนกิจ
 • มีความเป็น Leadership สูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการสร้าง Financial Modeling การประเมินมูลค่า รวมถึงทักษะในการวิเคราะห์
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และการจัดการกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 • มี FA License
รายละเอียดงาน:
 • สร้างและพัฒนา Vision ของวาณิชธนกรในบริษัท
 • สร้างแผนกลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและสามารถเติบโตในตลาด
 • มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
 • เป็นผู้นำในการสร้างธุรกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการควบรวมกิจการ การระดมทุน และการให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน
 • จัดเตรียม Financial Modeling, Valuation การประเมินตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน (DD) และการเจรจาต่อรอง
 • คอยดูแล ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ทีม IB และเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อผลงานให้ออกมาดีที่สุด
 • ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของฝ่าย IB
 • ติดตามแนวโน้มของตลาด การพัฒฯเศรษฐกิจ และข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ
 • นำข้อมูลทางการตลาดมาใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุน และการให้คำปรึกษาทางการเงินกับลูกค้า
 • ติดตามและวิเคราะห์ Financial Performance อยู่เสมอ
 • นำเสนอ Financial Solutions, Capital Structure (โครงสร้างเงินทุน) ทางเลือกทางการเงินอื่น ๆ และแผนการเติบโตแก่ลูกค้า
 • รายงาน Performance, Opportunities, Challenges ต่าง ๆ กับทีมผู้บริหาร

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 4 ปีขึ้นไปในสายอาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจเรื่องแวดวงการเงินเป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถพูดคุยกับนังลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหารในส่วนอื่น ๆ ได้
 • มีทักษะในการวางแผนงาน และมีความเป็นผู้นำ สามารถจัดการทีมให้บรรลุตามเป้าหมายได้
 • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ Financial Modeling
 • สามารถจัดการและรับแรงกดดันได้ดี
รายละเอียดงาน:
 • วางแผนและพัฒนาแผนงานของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแสดงออกได้ถึงผลการดำเนินงานการเงินของบริษัท กลยุทธ์ทางด้านการบริหาร และการเติบโตในตลาดการลงทุน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทางการเงิน และนักลงทุน เพื่อให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์สูงสุด
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน
 • จัดเตรียมและวิเคราะห์นักลงทุนในทุก ๆ ไตรมาสและประจำปี
 • ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการเงินเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน
 • ให้คำตอบกับนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินและกลยุทธ์ต่าง ๆ
 • นำ Feedback จากนักลงทุนมาวิเคราะห์ แก้ไขเพื่อพัฒนาแผนงานให้ดีมากขึ้น
 • ทำงานร่วมกับทีมบริหารลูกค้าอื่น ๆ เพื่อผลงานตรงตามเป้าหมายของบริษัท
 • จัดเตรียมแนวทางของ Investor Sentiment, Market perceptions และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • คอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน และการเคลื่อนไหวในแวดวงการเงินต่าง ๆ

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสายงาน UX/UI designer
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Sketch, Figma, Adobe XD ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ UX/UI
 • มีความรู้ในการออกแบบทางเว็บไซต์และโทรศัพท์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถนำเสนอการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการออกแบบ Systems และมีความคิดการออกแบบอย่างเป็นระบบ
 • หากมี Certifications สำหรับ UX/UI design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน:
 • ทำงานร่วมกันกับ Product manager, Product owner เพื่อการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทาง Digital product
 • นำทีมและวิจัยจากกลุ่มผู้ใช้ เช่น จากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทดสอบการใช้งาน และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้
 • มีส่วนรวมในการพัฒนา Software แบบเต็มรูปแบบตั้งแต่การวิเคราะห์ การออกแบบ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้ให้กับลูกค้า เช่น User journey, User flow, UI mock-ups, Prototypes สำหรับผลิตภัณฑ์ในโลกออนไลน์
 • แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากออกแบบ
 • รับผิดชอบในการวางแผนการออกแบบ (+ UX Research) ในผลิตภัณฑ์บน Online platform
 • สร้าง Concepts และ Protptypes ในหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถเปลี่ยนแผนงานหรือวิธีการอื่น ๆ ได้
 • ดูแลรับผิดชอบ และเป็นผู้นำ Project ในทุก ๆ ขั้นตอน และสามารถจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • จัดเตรียมแนวทางของ Investor Sentiment, Market perceptions และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีม และกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพบกับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ UX/UI Designer 1 – 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch, Figma, Adobe XD ได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ UX/UI เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบในหน้าเว็บไซต์และในโทรศัพท์
 • มีทักษะในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • หากมีประสบการณ์การออกแบบ systems จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน:
 • วิจัยเกี่ยวกับความต้องการ เป้าหมาย และปัญหาของผู้ใช้งาน
 • สร้าง Wireframes, Mockups, Prototypes เพื่อให้เห็นแนวคิดการออกแบบ
 • ออกแบบ User Interfaces (UI) ให้ layout โทนสี การพิมพ์ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความน่าสนใจ
 • พัฒนาการออกแบบระบบและสไตล์อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบการออกแบบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ครอบคลุมผู้ใช้ทุกกลุ่ม
 • ทดสอบและปรับปรุงการผลิตภัณฑ์จาก Feedback ของผู้ใช้งาน
 • ทำงานร่วมกับ Product Manager (PM) นักพัฒนา และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สร้างการออกแบบที่สามารถตอบสนองและเหมาะสมกับอุปกรณ์และขนาดของหน้าจอต่าง ๆ
 • ติดตามข่าวสารของ UX/UI Designer อย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการตลาด การสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Marketing, Content Creator หรืตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเขียนหรือการอ่านดีมาก
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เรื่องของ Digital Marketing, Social Media Platform และการสร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Offices และ Online platforms ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการวางแผนที่ดี
 • สามารถปรับตัวได้ไว มีทัศนคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
รายละเอียดงาน:
 • พัฒนาและดำเนินการแคมเปญการตลาดในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ออฟไลน์ ออนไลน์ และ Social platforms
 • สร้างและแก้ไขคอนเทนต์การตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ การอัปเดต Social media และสื่อการตลาดอื่น ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของคอนเทนต์ว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
 • ดูแลจัดการเนื้อหา เช่น รูปภาพ วีดิโอ และเอกสารหรือชิ้นงานทาง Marketing ต่าง ๆ
 • มีส่วนช่วยในการจัดการกำหนดการโพสต์เนื้อหาลง Social Media
 • คอยติดตามช่องทาง Socail และมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามบนโลกออนไลน์
 • รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ
 • เก็บข้อมูลวิจัยทางการตลาดเพื่อหาแนวโน้มเทรนด์ใหม่ ๆ และความต้องการของลูกค้า
INTERNSHIP
ฝึกงานกับฟินน์คอร์ป

ฟินน์คอร์ป เปิดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษา และผู้ต้องการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา มาเรียนรู้และ เติบโตในสายอาชีพที่สนใจไปด้วยกัน องค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น และความคิดสร้างสรรค์ของเรา พร้อมจะมอบประสบการณ์การทำงานที่จะช่วยเพิ่ม พูนความรู้ความสามารถของคุณ คุณจะได้ร่วมงานกับบุคลากรมืออาชีพ และมากประสบการณ์ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หากคุณกำลังมองหาบริษัทเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ มาร่วมฝึกงานกับเรา ที่ฟินน์คอร์ป

เราเคารพในตัวตนของทุกคน

เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพเฉพาะตัวและต่างต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ด้วยการทำงาน อย่างตรงไปตรงมาและจุดมุ่งหมายเดียวกัน เราจะสร้างแรงบันดาลใจและนำพาคนของเราไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดด้วยมาตรฐานแบบฟินน์คอร์ป

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพคือหัวใจของเรา ฟินน์คอร์ป มุ่งมั่นในความเป็นเลิศและเน้นย้ำด้าน จรรยาบรรณ เราปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งต่อสาธารณะ ต่อลูกค้า และต่อเพื่อนร่วม วิชาชีพด้วยกัน

เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลว

ฟินน์คอร์ปยึดถือและคาดหวังให้บุคลากรใน องค์กรนำเสนอไอเดีย และให้คุณค่ากับการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ฟินน์คอร์ปส่งเสริมแนวคิดของผู้ที่อยาก ประสบความสำเร็จ และไม่กลัวที่จะล้มเหลว