fbpx

พิชิตเป้าหมายสูงสุดไปกับเรา

บุคคลหรือบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการคำปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพระดับสูงสุดให้กับธุรกิจ สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำอย่างเป็นมืออาชีพและบริการเฉพาะตัวที่ FYNNCORP อย่างแน่นอน

ผู้นำบริษัทที่ปรึกษาการเงินด้านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย

FYNNCORP เสนอเครื่องมือทางการเงินตัวใหม่สู่ตลาดทุนประเทศไทยผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะทำให้บริษัทมหาชนผู้ออกตราสารและนักลงทุนได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

กลยุทธ์ Corporate Saving เพื่อประเทศและนักลงทุนไทย

FYNNCORP พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างกระแสเงินไหลเวียนจากเงินฝากธนาคารมาสู่เงินฝากในบริษัทมหาชนผ่านกรณีตัวอย่างในตลาดทุน

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย

FYNNCORP ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนในธุรกิจกัญชง-กัญชาทั้งในและต่างประเทศด้วยคำแนะนำที่เหนือชั้นและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกัญชง-กัญชาในภูมิภาคเอเชีย

บริการของเรา

FYNNCORP พร้อมมอบคำปรึกษาด้านการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านคำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์ เราภาคภูมิใจในบริการหลักของเรา ได้แก่ วาณิชธนกิจ การระดมทุน และที่ปรึกษาธุรกิจกัญชง-กัญชา
คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์
เราวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ให้กับลูกค้าพันธมิตรของเราเพื่อการบรรลุเป้าหมายธุรกิจและ การเงิน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
ตลาดทุน
AA&P แนะนำยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการเสนอและออก หลักทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น หุ้นสามัญ หนี้ และกึ่งหุ้นกึ่งหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนลูกค้าผ่านขั้นตอนการเข้าถือครองหลักทรัพย์อีกด้วย
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
เราให้คำปรึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อเสนอและ ธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะในแง่ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
วาณิชธนกิจ
AA&P ครอบคลุมบริการวาณิชธนกิจทั้งหมด เช่น การประเมินมูลค่าธุรกิจ คำปรึกษาด้านการซื้อขาย การควบรวมกิจการและเข้าถือสิทธิ์ การค้าร่วม นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินมูลค่าธุรกิจอีกด้วย
นักลงทุนสัมพันธ์
Publication Reliance คือหนึ่งในธุรกิจต่อขยายจากบริษัท Advisory Alliance and Partners บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรามุ่งแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างนักลงทุนและบริษัทมหาชน ผ่านบริการนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รูปแบบใหม่ ด้วยหลักที่ว่า “ผู้ถือหุ้นคือคนสำคัญที่สุดของเรา”
ที่ปรึกษาธุรกิจกัญชง-กัญชา
AA&P ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนในธุรกิจกัญชง-กัญชาทั้งในและต่างประเทศด้วยคำแนะนำที่เหนือชั้นและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกัญชง-กัญชาในภูมิภาคเอเชีย
การแก้ปัญหาหนี้
เราพร้อมช่วยเหลือและฟื้นฟูบริษัทของลูกค้าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด รวมถึงการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การรีไฟแนนซ์ และการเจรจาต่อรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยต่อลมหายใจใหม่ให้กับองค์กร

เรื่องราวความสำเร็จ

FYNNCORP คือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังการรีแบรนด์และเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ FYNNCORP ได้พิสูจน์ถึงการเติบโตและความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในตลาดทุน จำนวนลูกค้าบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 15 บริษัท และการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายรวมมูลค่าทั้งสิ้น 4 พันล้านบาท
ที่ปรึกษาทางเงินอิสระในการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 208 ล้านบาท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 240 ล้านบาท

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งแรกในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 3 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 4 ในประเทศไทย

บทความ

ธุรกิจของเรา
ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับเป็นอีกก […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
หุ้นกู้แปลงสภาพ: ทางเลือกการระดมทุน สำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม

หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร? หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนึ่งในเครื่ […]

LEARN MORE
ความรู้ทั่วไป
วอร์แรนท์ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์

วอร์แรนท์คืออะไร และทำงานอย่างไร? วอร์แรนท์ หรือ ใบสำคั […]

LEARN MORE
วาณิชธนกิจ
ความแตกต่าง ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนแต่ละประเภท

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ มีข้อบังคับบางประการที่ทางบริษั […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
FYNNCORP เผยไตรมาส 3/2565 ระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพไปแล้วกว่า 455 ล้านบาท

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด (FYNNCORP) บริษัทที่ […]

LEARN MORE
ความรู้ทั่วไป
หลักการออกแบบ UX/UI

นับตั้งแต่การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ ปัจจ […]

LEARN MORE

GET YOUR INSIGHTS

เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา

Outstanding financial advisors, who demonstrate strong service mindedness and innovative approaches. Their ability to think outside the box enhanced the company strategy. With the highest professional standards, constant improvement, and remarkable performance, FYNNCORP guarantees customers an excellent level of service and exceptional consulting experience. FYNNCORP truly uphold their core values.

Mr. Weerapon Chaiteerath

CEO of Chai Watana Tannery Group Plc.

FYNNCORP has my appreciation. They provided an opinion on our company’s transactions and facilitated successful shareholders’ meetings in a professional manner. I was impressed that FYNNCORP took the suitable time to get a practical valuation, insight into the industry, and a common sense approach. My trust and respect has humbly grown along with FYNNCORP's performance, professional ethics, and consistent caring demeanor.

Ms. Patcharin Singthuen

Company Secretary of 7UP

Working with FYNNCORP has been a pleasant journey. The depth of expertise, dedication to clients, and purposeful business aspiration are values we share with them and what makes our partnership stronger than ever. With growing trust and respect, we appreciate that FYNNCORP brings freshness and creativeness to a partnership and their accomplishments are evidence of their solid financial knowledge.

Ms. Araya Putthipongthorn

Managing Director of Araya & Partners Co., Ltd.

FYNNCORP receives our deepest appreciation. They assisted in raising funds, supporting our growth strategy, and acting as financial advisor. They managed to successfully issue debentures, convertible bonds, and warrants. FYNNCORP is an expert firm in structuring financial instruments. Their professionalism, creative ideas, and knowledge ensures there are no questions are left unanswered. The ideal partner for building wealth.

Mrs. Praweerat Dheva-Aksorn

CEO of Villa Kunalai Plc.

เปลี่ยนแปลงอนาคตไปกับเรา!

ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา
พบกับทีมงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการทำงานที่ FYNNCORP

FYNNCORP มองหาสมาชิกใหม่ที่โดดเด่นและมีศักยภาพให้กับทีมอยู่เสมอ บุคคลที่มีพรสวรรค์คือใจกลางยุทธศาสตร์ของเรา

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จของเราหรือไม่

ร่วมงานกับเรา